Prenájom Katalóg manipulačnej techniky a vysokozdvižných vozíkov

Prenájom - katalóg vysokozdvižných vozíkov manipulačnej techniky

Zdvih Typ zariadenia Stožiar Nosnosť Pohon
 
 MP 13 Linde Ťahač Elektro 1 300 kg
 MP 13 Linde Ťahač Elektro 1 300 kg
 P 20 Linde Ťahač Elektro 2 000 kg
P 20 Linde Ťahač Elektro 2 000 kg
 P 30 Linde Ťahač Elektro 3 000 kg
 P 30 C Linde Ťahač Elektro 3 000 kg
 P 30 C Linde Ťahač Elektro 3 000 kg
 P 50 C Linde Ťahač Elektro 5 000 kg
 P 50 C Linde Ťahač Elektro 5 000 kg
 P 50 C Linde Ťahač Elektro 5 000 kg
P 50 C Linde Ťahač Elektro 5 000 kg
P 50 C Linde Ťahač Elektro 5 000 kg
 P 60 Z Linde Ťahač Elektro 6 000 kg

www.prenajomlinde.sk

Volajte: 0903541917 / 0327460930

Copyright © 2012   Linde Material Handling    Podmínky užívání